All posts tagged: KET

Kognityvinė elgesio terapija

Trumpai apie Kognityvinę elgesio terapiją Kiekvienas žmogus kažkuriame gyvenimo etape patiria iššūkių. Kognityvinė elgesio terapija (KET) yra priemonė įgalinanti sistemingai ir efektyviai spręsti patiriamus sunkumus dirbant su mintimis, emocijomis ir elgesiu. KET yra populiariausia psichoterapijos rūšis Europos Sąjungoje ir kitose išsivysčiusiose šalyse, kuri naudoja efektyvias ir daugybe klinikinių tyrimų patikrintas technikas. KET terapeutas padeda sistemingai ir efektyviai išspręsti problemas suteikiant įgūdžius klientui toliau tvarkytis su gyvenimo iššūkiais pačiam nepriklausomai nuo terapeuto. KET charakteristikos: Veiksmingumas pagrįstas moksliniais tyrimais; Edukacinė – suteikianti žinių apie problemą; Suteikianti įgūdžių: funkcionaliau mąstyti; funkcionaliau elgtis; efektyviau spręsti problemas. Orientuota į problemų sprendimą ir tikslo siekimą; Struktūruota, objektyvi ir aktyvi; Apribota laike ir trumpa; Paremta bendradarbiavimu su klientu. Kaip KET gali padėti Jums: Suteikiant teisingą informaciją apie problemą; Padedant suvokti problemą ir supažindinant su problemos modeliu: Kaip problema išsivystė; Kas problemą palaiko; Sudarant problemos sprendimo planą; Vykdant planą – įgaunant ir ląvinant įgūdžius reikalingus problemai spręsti. Dėl konsultacijos susisiekite čia pateiktais kontaktais. Plačiau apie Kognityvinę elgesio terapiją Kas yra psichoterapija? Psichoterapija yra tikslingas ir kryptingas psichologinių principų ir klinikinių metodų taikymas siekiant …